cridacomunista.org
I abans de fer-ho públic…
Abans de fer públic el Manifest Crida Comunista, i per tant, aquesta mateixa web, ja hem mantingut una activitat constant a la pàgina facebook, pujant articles d’opinió, noticies, o com podeu…