crickeyamigudinatura.org
Tourbussen op Curacao
Tourbussen dienen een hindervergunning aan te vragen als zij op de openbare weg anderen hinder of geluidsoverlast aan doen. Conform Hinderverordening Curacao 1994 behoren milieu belastende ativitei…