creativityboost.net
Creativity boost - Ett evolutionärt perspektiv på hur meditation kan göra oss lyckligare
Insikt i villfarelsen orsakat av vårt evolutionära arv ger oss nycklarna att överkomma livets otillfredsställelse.