creativityboost.net
Creativity boost - Sju tips för att få kreativa idéer
Ofta kommer idéer spontant av sig själva, men ibland behöver kreativiteten få lite hjälp på traven.