creativityboost.net
Creativity boost - Att väva den varaktiga relationens tyg
Varje mänskligt förhållande är (på gott eller ont) summan av dess interaktioner – vissa gör förhållandet starkare och andra svagare.