creativityboost.net
Creativity boost - Att skapa nya vanor
Våra vanor sitter djupt rotade hos och de är svåra att bryta, men det finns sätt att skaffa sig nya och bättre vanor.