creativityboost.net
Creativity boost - Sju tips hur du kan finna mer egentid!
Det kanske största hotet mot vår kreativitet är vår uppstyckade tid. I dagens arbetsliv är det få förunnat att ha ens en timme sammanhängande tid som kan ägnas åt precis vad man vill.