creativityboost.net
Creativity boost - Att betrakta saker från olika perspektiv
Vi gör ofta vad vi alltid gjort och det finns därför ett stort utrymme för förbättringar genom att ifrågasätta och byta perspektiv.