creativityboost.net
Creativity boost - Sokrates och Buddha som inspiration till hur vi lever våra liv i dag
Idéer från två intellektuella och andliga giganter kan ännu efter nästan 2500 år tjäna som en daglig inspiration för mänskligheten.