creativityboost.net
Creativity boost - Konsten och färdigheten att lyssna aktivt
Ett aktivt lyssnande är grunden för all verklig förståelse.