creativityboost.net
Creativity boost - Vad är en vän? Tio kvaliteter i en sann vänskap
I en tid av ökad rörlighet där vårt umgänge med andra människor alltmer sker genom sociala medier är det värt att reflektera över vad som menas med sann vänskap.