creativityboost.net
Creativity boost - Gör dig av med bördan på dina axlar
Liksom munken i den gamla zen-berättelsen, så bär vi på en rad mentala bördor som bara orsakar oss smärta och lidande.