creativityboost.net
Creativity boost - Vem är jag? En kort reflektion över en evig fråga
Frågan “Vem är jag?” har följt reflekterande människor över årtusendena och upptagit tankarna hos många filosofer. Det vanligaste svaret är att sätta jaget i relation till omvärlden. Ja…