creativityboost.net
Creativity boost - Livet är en lek – lek är livet
Leken är en helt nödvändig del av vårt liv. Som små barn är det genom leken som vi successivt lär oss behärska en komplicerad omvärld. I leken kan barnet härma de vuxna, testa sina gränser och lära…