creativityboost.net
Creativity boost - Att tysta din inre självkritiska röst
En av de genetiskt starkaste rädslorna vi har är att bli övergivna av gruppen. Människan är ett flockdjur, och samhörigheten med andra har genom utvecklingen varit vital för vår överlevnad. Om man …