creativityboost.net
Creativity boost - Att odla ett nybörjarsinne
Livet kan vara komplext, frustrerande och svårförståeligt, och att försöka att alltid ha full kontroll är meningslöst. Ett alternativt tillvägagångssätt är istället att odla ett öppet sinne som är …