creativityboost.net
Creativity boost - Vikten av att vara proaktiv
En bok som genom åren har inspirerat mig mycket är Stephen Coveys De 7 goda vanorna: grunden för personlig utveckling och hållbart ledarskap. Den första av Coveys vanor, på vilken samtliga de sex ö…