creativityboost.net
Creativity boost - Det buddhistiska sättet att tala klokt
En av de viktigaste buddhistiska lärorna, och det tredje steget på Buddhas Ädla Åttafaldiga Väg till upplysning, berör “rätt tal”. Hur vi kommunicerar påverkar både vår egen självbild o…