creativityboost.net
Creativity boost - I gränslandet mellan dröm och vakenhet
De mest spännande sakerna händer ofta i gränslanden. I gränslandet mellan olika kulturer, i gränslandet mellan tro och vetande och i det gränsland som förenar dag och natt.