creativityboost.net
Creativity boost - Fem sätt hur du kan träna upp din superhjärna
När jag var en ung medicinstudent i mitten av 1980-talet fick jag lära mig att hjärnan var en ganska stabil struktur och genom livet skulle vi varje år förlora ett stort antal nervceller som inte k…