creativelotushus.wordpress.com
6. Crochet of the Day
Modeli i sotëm është një aksesorë për flokët. Punimi është me grep, punim njësh. Gjithsej janë punuar dy rrotullime punim njësh përreth zinxhirit të përbërë me 64 sythe. Është zgjedhur: një fije te…