creatiofantastica.com
Wyznaczniki gatunkowe fantastyki naukowej w Teodora Tripplina „Lunatyka podróży po Księżycu”
Science Fiction Genre Determinants in Teodor Tripplin’s „A Sleepwalker’s Journey around the Moon” Joanna Mikołajczuk (University of Warsaw) Abstract The article aims to analyse the dilogy Lunatyka…