creatiofantastica.com
Wytyczne edytorskie
Wszystkie teksty naukowe zgodne z profilem czasopisma prosimy przesyłać w formacie .doc lub (dla nowszych wersji MS Word) .docx na adres redakcja(at)creatiofantastica.com. Ważne: do każdego zgłosze…