creatiofantastica.com
Rada Naukowa
dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim (Uniwersytet Gdański) dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literatury angielskiej i amerykańskiej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka m. in. książek: Gra …