creatiofantastica.com
Lista recenzentów
2017 Dr hab. Iwona Puchalska (Uniwersytet Jagielloński) Dr hab. prof. UAM Agnieszka Jelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr hab. prof. UMCS Rafał Szczerbakiewicz (Uniwersytet Mar…