creatiofantastica.com
Dziesięciolecie
W konkursie na opowiadania rozpisanym przez redakcję „Creatio Fantastica” z okazji dziesięciolecia czasopisma zwyciężyło i wyróżnionych zostało 24 opowiadań, które składają się na &#822…