creatiofantastica.com
Konferencja: Kulturotwórcza funkcja gier
Konferencja poświęcona została problemowi gier, ich odbiorze oraz funkcji jaką pełnią w kulturze.