creatiofantastica.com
Jakub Alejski z tytułem doktorskim
Rozprawa doktorska „Światy niedokończone. Procesualność światoopowieści w grach wideo” została obroniona z wyróżnieniem 7 czerwca