creatiofantastica.com
Creatio w CEJSH
The Central Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) uzupełnia listę 6 baz, w których jest już indeksowane „CF”.