creatiofantastica.com
Barbara Szymczak-Maciejczyk – Bogu świeczkę, diabłu ogarek
Dunia, piastunka potomków Piotra i Mariny, opowiada historię o demonie zimy, Morozko. Wkrótce potem Marina umiera, wydając na świat ostatnie dziecko, córkę, która odziedziczyła niezwykłe moce po sw…