creatiofantastica.com
CF nr 2 (59) 2018: Science fiction. Źródła i kontynuacje
Numer poświęcony fantastyce naukowej z przekładami tekstów Darko Suvina i Fredrica Jamesona – i ponad trzystoma stronami analiz, rozmów i opowiadań fantastycznonaukowych