creatiofantastica.com
Anna N. Wilk – Polak, czarownica i esper wchodzą do baru…
Każdy dialog, każda scena są wypełnione sporym ładunkiem humoru ironicznego. […] Całość jest napisana wartkim i lekkim stylem. Autor nie tylko odwołuje się do myślenia stereotypowego, komizmu…