creatiofantastica.com
PATRONAT CF: Anita Całek – Jaka piękna katastrofa
Recenzja książki: Neal Stephenson, 7ew [Seveneves], przeł. Wojciech Szypuła, Warszawa: MAG 2016, ISBN: 978-83-7480-671-8, ss. 807. Pierwsze spotkanie z tak znanym i zasłużonym pisarzem, jak Neal St…