createspace.sk
železničná stanica – Santiago Calatrava
https://www.youtube.com/watch?v=qn0WloaNGNI https://www.youtube.com/watch?v=XxjQSdse43A Santiago Calatrava Španielsky architekt, sochár a stavebný inžinier. Patrí medzi popredných svetových architektov a je medzinárodne uznávaný. Ateliéry má vo viacerých významných svetových metropolách, akými sú Paríž a New York, ako miesto jeho hlavnej kancelárie a svojho pôsobiska udáva Zürich vo Švajčiarsku. Calatrava začal svoje štúdium architektúry vo Valencii kde navštevoval školu Escuela Technica […]