createspace.sk
Vizualizácie 3D a modelovanie v architektúre
Vizualizácie 3D Vo všeobecnosti by sa samotná 3D vizualizácia dala definovať ako akákoľvek technika pre zobrazenie za účelom ilustrovania idey alebo predstavy. Štandardom pre takúto obrazotvornosť pred pár desaťročiami bola axonometria resp. škica - tá bezpochybne disponovala šmrncom a čitateľným rukopisom tvorcu. Potom prišla éra CGI (computer generated imagery) prvosienok, na ktoré dnes pozeráme tak trochu […]