createspace.sk
VILA LIBESKIND
Daniel Libelskind je medzinárodnou postavou v architektonickej praxi a urbanistickom plánovaní. Je známy aj vďaka prineseniu kritickej diskusie do architektúry a multidisciplinárnemu prístupu. Jeho tvorba sa orientuje najmä na kultúrne a komerčné funkcie, od múzeí a koncertných hál až po kongresové centrá, univerzity, hotely, nákupné centrá a obytné budovy má vo svojom portfóliu naozaj široký […]