createspace.sk
UMENIE TIEŇOV
https://www.youtube.com/watch?v=FiQjaQQRZws Umenie Umenie má rôzne podoby. Vincent Bal - je umelec, fotograf, grafik. Takto znie popis jedotlivých profesii tohto kreatívca z Belgicka. Objavil jedinečnú metódu, pomocou ktorej začal vytvárať naozaj zaujímavé fotografie. Belgický umelec a režisér vždy miloval kreslenie a ilustrácie. Vlani objavil túto jedinečnú metódu, pomocou ktorej začal vytvárať naozaj zaujímavé obrázky a kolekcie. Je umelec, […]