createspace.sk
Umelecké remeslá – stolárstvo
https://www.youtube.com/watch?v=Hk4cwtQJmwU V minulosti bolo rezbárstvo, umelecké stolárstvo súčasťou každodenného života. Dnes hovoríme o umeleckom stolárstve žiaľ ako o rarite. Napriek tomu má tradičné umelecké remeslá majú na Slovensku dlhoročnú históriu a aj dnes majú priaznivcov, v ktorých vyvolávajú obdiv. Výrobná škála zasahuje od jednoduchších a cenovo dostupných nábytkových zostáv až po náročnejšie atypické stavebnostolárske prvky […]