createspace.sk
Svetlo v interiéri
Dôležitosť svetla Naším najpoužívanejším zmyslom zo všetkých je zrak - podľa výskumov až 90% podnetov spracuvávame vizuálne. Dôležitosti svetla, pretože bez neho nie sme schopní vizuálneho vnímania a práve vďaka nemu vizualizujeme svet v plnej farebnej kráse. Svetlo je esenciálnou súčasťou aj čo sa týka domény architektúry a dizajnu, veľakrát môže ovplyvniť celkovú úspešnosť […]