createspace.sk
Svet zdravia Michalovce
Verejné zdravotníctvo nie je najsilnejšou stránkou našej Republiky - no, pre zmenu tohto stavu sa iniciatívne kroky úspešne realizujú. Ako jeden z prvých progresívnych impulzov získava svoje základy práve na východnej časti Slovenska - v srdci Zemplína. V Michalovciach sa totiž buduje všeobecná nemocnica, ktorá je súčasťou siete Svet zdravia. Nová generácia zdravotníckeho zariadenia bude fungovať […]