createspace.sk
Schody TechnoArt
Tentokrát obraciame pozornosť na skúmanie detailov komunikačného priestoru schodísk a schodových tvaroviek. Naším príkladom sa stáva český producent keramických obkladov a dlažieb TechnoArt, ktorý sa špecializuje na ich výrobu a technologické procesy výroby. Schody vidíme a používame každý deň, možno ich pravidelne navrhujeme do interiérov, ale v skutočnosti si málo z nás uvedomuje jednotlivé podrobnosti, ktorými […]