createspace.sk
Roomfactory – originálny koncept a obsah
Architekt vďaka svojej mnohotvárnosti obstojí v rôznych odboroch, ktoré súvisia s touto krásnou profesiou. Je kreatívny, všímavý, má výborný prehľad a s štipkou zmyslu pre obchod a podnikanie si celkom šikovne dokáže nájde aj vhodné nenaplnené miesto v na trhu. Podobne vznikal project s názvom Roomfactory, ktorý na našom portály už nie je novým pojmom. […]