createspace.sk
PORTO – Svetová architektúra a portské víno
Portugalská architektúra Portugalsko charakterizuje členitá krajina, moderné mestá, pokojný vidiek a výrazné tradície. Ľudová architektúra v Portugalsku bola vždy ovplyvňována klimatickými podmienkami a dostupnosťou stavebných materiálov. Má vďaka bohatej histórii silné korene a tradície. Veľmi zjednodušene by sa portugalská architektúra 20. storočia dala zhrnúť do troch mien: Távora, Siza a Souto Moura. Tieto generácie architektov boli medzi sebou […]