createspace.sk
Opravuje budovy pomocou Lega
Jan Vormann cestuje po svete už viac ako šesť rokov a vypĺňa medzery, praskliny, poškodenia na budovách, uliciach a mostoch práve farebnými kockami Lega. Projekt, ktorému sa tak dlho venuje, je v skutku unikátny, nakoľko samotné Lego sa považuje za produkt, ktorý podporuje rozvoju kreativity a radosti z hry, čo aj sám Vormann dokazuje. Vďaka spleti kontrastných farieb kociek Lega bežné […]