createspace.sk
Mini­ma­lis­tický dom – Vipp
https://www.youtube.com/watch?v=dPeliEVxUvg Prí­by­tok s kapacitou pre 4 osoby Pre každého oblúbenca mini­ma­lizmu a čistého dizajnu je tento projekt splneným snom. Tento mini­ma­lis­tický dom žiari jed­no­du­chos­ťou, ale aj pre­pra­co­va­nými prv­kami. Jednotnú atmo­sféru reflektuje tmavý nádych exte­ri­éru a taktiež inte­ri­éru, ktorý však pôsobí veľmi hodnotne a príjemne. Minimalistický dom je určený pre 4 osoby. Dán­ska firma s názvom Vipp vytvo­rila toto koncepčné býva­nie, ktoré je možné zrealizovať na akomkoľvek […]