createspace.sk
Kúpeľňa po novom
Akú rolu zohráva kúpeľňa v našom živote? V prvom rade, samozrejme, plní praktickú funkciu. Tiež sa podieľa sa na procese, počas ktorého sa zbavujeme nečistôt v zmysle fyzickom, ale aj myšlienkovom. Je to priestor, v ktorom začíname a končíme aktivity dňa, priestor ktorý nám opätuje výraz v zrkadle. Nie je to “len” kúpeľňa - je […]