createspace.sk
Univerzálna knižnica
Na Slovensku existuje mnoho menších miest, ktoré fungujú ako samostatný celok. Nechýba im štruktúra, rôznorodé služby a podmienky na plnohodnotný život obyvateľov. Čo im však chýba, je využiteľnosť verejných priestorov a zázemie pre ďalší vývoj rôznych mestských úrovní. Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie, ktoré sa snaží o zvyšovanie svojich štandardov pre kvalitnejší život svojich […]