createspace.sk
Kaštieľ Gbeľany
Zámerom revitalizácie chátrajúceho kaštieľa bolo prinavrátiť objektu pôvodné historické a umelecké hodnoty a dať mu zmysluplnú náplň. Historická baroková časť bola rozšírená o novodobú, súčasne pôsobiacu dostavbu. Vzniklo tak uzatvorené nádvorie, ktoré kopíruje historický pôdorys. Barokový kaštieľ bol postavený rodinou Szerényiovcov v centre obce Gbeľany v roku 1756. V roku 2011 ho kúpila rodina Janíčkovcov, ktorí sa […]