createspace.sk
Idustriálny interiér
https://www.youtube.com/watch?v=KXz6F6AmDBE Kombinácia materiálov a svietidiel Idustriálny interiér a jeho podstata pramení v tom, že hrdo odkrýva stavebné elementy, ktoré sa mnohokrát zakrývajú. Hlási sa k pôvodným, pravdivým a prirodzeným materiálom, farbám, tónom a praktickým záležitostiam - nemá potrebu maskovať primárne zdroje zložiek vnútorného priestoru. Oslavuje krásu v surovom, nedokončenom vzhľade, ktoré sú spojené s […]