createspace.sk
GM Apartmán
https://www.youtube.com/watch?v=QJREV8_U5i4 Spolupráca na 1 úrovni Architektúra je životný štýl. Je to beh na dlhé trate. Za dobrým projektom či už interiéru alebo rodinného domu je vždy rozvážny, uvedomelý, informovaný klient a rozumný architekt, ktorý chápe svoju prácu ako službu a veľkú zodpovednosť voči klientovi a okoliu v ktorom sa projekt bude nachádzať. Dobrý architekti si […]